ماه مهر

تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع)
سپتامبر 3, 2019

آغاز مهر، طنین دوباره ی زنگ مدرسه و نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت، طلوع دوباره صبح دانش و بازگشایی مدرسه ها، بار دیگر فصل روشن «مهر» از راه می رسد و دروازه های آسمانی بینش و دانایی به روی صدها هزار دانش پژوه آغوش می گشایند. همان گونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است، مهر هم ماه یادآور شور و شعف و جوشش و کوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بینش است. با امید به اینکه با اکسیر دانایی و توانایی مرزهای جدید علم و دانش و پژوهش را درنوردیم و با پیوند علم و ایمان، قله های رفیع بهروزی و پیروزی و کامیابی را فتح نماییم و با گام های مصمم و استوار، ایران جاویدان را سرافراز و سربلند سازیم.. بنیادکودک فرا رسیدن این بهار دانش را به تمامی همیاران مهرمندی که قلب شان برای ارتقاء سطح فرهنگ و دانش کشور می تپد و نیز به همه ی دانش آموزانی که با پشتکاری بی نظیر در قعر سختی ها برای این ارتقاء تلاش می کنند تبریک می گوید باشد که روزی فرا رسد که هیچ دانش آموز با استعدادی به دلایل مالی از تحصیل باز بماند. شکوفائی سر سبز فصل علم و دانش بر همه ی اصحاب فرهیخته و دانش پروران مبارک. مؤسسه فرهنگی هنری فروغ فلق همراه شما.

The beginning of October, the resurrection of school bells and the breeze of education, the dawn of school knowledge and the reopening of schools, the bright season of "Mehr" arrives again, and the heavenly gates of knowledge and knowledge are embraced by hundreds of thousands of students. Open up. As April promises to revitalize nature, the month of October is a reminder of the excitement and enthusiasm of knowledge educators and vision-makers. Hoping to traverse the new frontiers of science and knowledge with the elite of knowledge and ability, and to conquer science and faith, to conquer the summit of prosperity, victory and prosperity, and to exalt and immerse Iran in determined and firm steps Let's make .. The Foundation congratulates the coming of this spring of knowledge to all the compassionate supporters whose heart beats to promote the country's culture and knowledge, as well as to all those students who strive for this promotion with unparalleled perseverance. There will be a day when no talented student will drop out of school for financial reasons. The green flowering of the chapter of science and knowledge on all educated companions and the knowledge of the happy breeders ... The Forough Falag Artistic Cultural Institute with you.

اشتراک گذاری در

ماه مهر